Циклова комісія спецдисциплін за освітньою програмою «Зварювальне виробництво»«Людина повинна любити свою справу й віддаватися їй»
- Є.О. Патон

Циклова комісія Зварювальне виробництво в Фахововому коледжі зварювання та електроніки імені Є.О. Патона є профільною для спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво». Існує спеціальність з моменту відкриття навчального закладу, тобто з 1932 року.

Склад комісії

Грицай Тетяна Михайлівна

викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії

Викладач дисциплін: «Обладнання електричного зварювання плавленням», «Виготовлення зварних конструкцій», «Технологія зварювання типових металоконструкцій»

Макарова Ганна Павлівна

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Завідуюча відділенням «Зварювальне виробництво». Викладач дисциплін: «Виготовлення зварних конструкцій»

Гончарова Алла Вікторівна

викладач вищої категорії, викладач-методист

Викладач дисциплін: «Охорона праці»

Вількос Алла Вікторівна

викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: «Технологія зварювання тиском», «Технологічне устаткування», «Вступ до спеціальності»

Бортнік Ольга Миколаївна

викладач першої категорії

Викладач дисциплін: «Технологічні основи зварювання плавленням», «Технологія аргоно-дугового зварювання»

Давидюк Анжела Вікторівна

викладач першої категорії

Викладач дисциплін: «Зварні конструкції»

Махіня Олександр Олексійович

майстер виробничого навчання

Комісія відповідає за дисципліни спецкурсу в напрямку "Зварювання" та виробничі практики "Технологічну" і "Переддипломну". Під час практики студенти знайомляться з технологічними процесами зварювання та різання в умовах промислового виробництва; закріплюють знання, набуті при вивченні спеціальних предметів; отримують практичі і професійні навички; формують розуміння роботи за спеціальністю.


Викладачі - члени комісії являються керівниками виробничих практик від навчального закладу, курсових проектів з дисциплін "Зварні конструкції", "Виготовлення зварних конструкцій" та керівниками дипломних проектів.
Робота зі студентами членами комісії ведеться не тільки аудиторна, а й поза аудиторна. Комісія організовує і проводить конкурс "Кращий зварник", працює в напрямку розвитку особистості студентів шляхом застосування компетентнісного підходу до навчально - виховного процесу впроваджуючи iнновацiйні технології в різні формах роботи.