Основна діяльність навчально-виробничих майстерень технікуму направлена на забезпечення належних умов для ефективної організації практичної підготовки та навчально-виробничого процесу.

До комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничих майстерень входять:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика з професії;
 • робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки;
 • перелік навчально-виробничих робіт;
 • критерії оцінювання з предмету виробниче навчання;
 • план роботи майстерні на навчальний рік;
 • паспорт комплексно-методичного забезпечення з професії (що включає в розрізі навчальної програми методичного забезпечення кожного уроку – сучасні засоби навчання, навчальну літератури для учнів, літературудля майстра виробничого навчання, збірники завдань для перевірки знаньучнів (тестових завдань);
 • плакати, інструкційно-технологічні карти на кожен урок виробничого навчання, тематичні папки в комплекті до усіх тем навчальної програми(на 15 учнів);
 • навчально-наочні посібники (натуральні взірці, зразки поетапної обробки вузлів, еталони зразків виробів, що виготовляються у майстерні тощо), відповідно до переліку навчально-виробничих робіт;
 • навчальні фільми, презентації уроків виробничого навчання, які систематизовані за темами програми.

В умовах майстерні організовується не тільки виробниче навчання, а й позаурочна робота (гуртки технічної творчості, конкурси фахової майстерності, майстер-класи, обмін досвідом із сучасних виробничих та педагогічних технологій під час проведення засідань циклових комісій.

Для належної підготовки майбутніх спеціалістів та відповідності рівня матеріально-технічної бази державним стандартам силами майстрів та учнів створюються необхідні безпечні умови виробничої діяльності, які відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам, вимогами охорони праці та пожежної безпеки.

Сучасні виробничі технології потребують технічного переоснащення та постійного оновлення майстерень навчальних закладів. Без цього неможлива якісна підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних робітників.

В цому напрямку технікум тісно співпрацює з інститутом ім Є.О. Патона. В поточному навчальному році інститут подарував технікуму сучасне зварювавальне обладнання- інвертор та два напівавтомати для механізованого зварювання на суму 61 638 грн.

Щоб підготувати сучасного кваліфікованого спеціаліста, затребуваного на ринку праці та в суспільстві в цілому необхідно „вкласти” в студента знання, уміння та навички, навчити працювати на сучасному обладнанні, володіти технікою, механізмами, інструментами, сучасною технологією, опанувати прогресивні форми організації праці, здобути необхідні практичні навички самостійного та якісного виконання практичних робіт. Тому одним із напрямків діяльністі колективу технікуму в цілому і окремо відділення «Зварювальне виробництво» є підтримка та оснащенння робочих місць у навчально- виробничих майстернях Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Є.О. Патона.

Майстерня механізованого та автоматичного зварювання

Махіня Олександр Олексійович

Завідуючій майстер виробничого навчання

Слюсарна майстерня

Майстерня ручного дугового зварювання

Паспорта навчальних майстерень. План роботи


План роботи навчальної майстерні на 2016-2017 навчальний рік

 • Підтримка готовності мастерні служити основною навчально -методичною та практичною базою для виконання навчальних програм з навчальної практики студентів спеціальності 5.05050401 «Зварювальне виробництво» та 131 «Прикладна механіка».
 • Дотримання режиму безпеки на під час проведення практичних занять.
 • Служити месцем зберігання, накопичення , поповнення та ремонту необхідного обладнання і материалів.
 • Служити місцем проведення позанавчальної работи зі студентами у відповідності зі специфікою роботи майстерень.
 • Служити допоміжною базой забезпечення технічних та ремонтних рабіт за необхідністю в технікумі та поза його межами.

Підручники, журнали, довідникова літератураСтуденти використовують підручники та довідники в електронному вигляді. Також є відеотека для використання із застосуванням технічних засобів навчання. І є свій дайджест корисних сайтів:

Оформлення майстерні механізованого та автоматичного зварювання
Оформлення майстерні механізованого та автоматичного зварювання
Оформлення майстерні ручного
дугового зварювання
Стенди із слюсарним
інструментом
Навчальні плакати та інструмент в майстерні ручного дугового зварювання
Студенти під час навчальної практики
Обладнання фірми «GUTTER»
Обладнання фірми «ПАТОН»
Студенти відпрацьовують навички контактного зварювання
Відпрацьовання навичок різання та зварювання плавленням

Технічна творчість студентів відділення «Зварювальне виробництво»

Заходи пожежної безпеки в майстернях
Інструкції з охорони праці. Правила техніки безпеки в майстернях технікуму
Технічне обслуговування обладнання та інструмента в майстернях технікуму направлене на підтримку його працездатності та діагностику справності при використанні його за призначенням.
Технічне обслуговування обладнання майстерень проводять майстри виробничого навчання з метою встановлення та усунення виявлених несправностей. Разом із студентами контролюють стан обладнання протягом часу, коли студенти відпрацьовують вправи.
Планові огляди обладнання та ремонт приміщеня проводятся інженерно-технічним персоналом за графіком на предмет визначення стану приміщень та працездатності обладнання.