Лабораторія технології зварювання плавленням

Під час занять студенти закріплюють теоретичні знання шляхом проведення практичних досліджень щодо різних явищ та процесів у зварюванні, вивчають обладнання ...

Лабораторія газотермічної обробки матеріалів

На заняттях з цих дисциплін студенти вивчають будову та принцип роботи різноманітного обладнання, що використовується при зварюванні та споріднених процесах.

Обладнання електричного зварювання плавленням

Під час лекційних занять вивчається будова та принцип дії обладнання, охоплюються питання його вибору та застосування для відповідних ...

Електротехніки з основами електроніки

Під час занять, на яких вивчається перетворення і використання електричної енергії, охоплюються питання застосування електричних явищ для потреб промислового виробництва, транспорту, побуту.

Комп’ютерної техніки

Під час занять студенти оволодівають навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютера, отримують навички формалізованого опису процесів обробки даних і побудови інтерфейсу розробленого програмного продукту.

Ультразвукового контролю

В лабораторії, спеціально обладнаній для проведення високотехнологічних досліджень, активно розвивається напрямок ультразвукової дефектоскопії. Кожен студент, який обрав спеціальність «Контроль якості металів та зварних ...

Хімії

Під час занять, формуються навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням, вивчаються властивості і хімічні реакції простих та складних речовин.

Інформаційних систем

Під час навчання студенти вивчають та вдосконалюють основні поняття і методи об’єктно-орієнтованого програмування та проектування мовою С++, візуального об’єктно-орієнтованого програмування ...

Фізики

Під час занять, формуються навички роботи з фізичними властивостями й лабораторним устаткуванням, вивчаються фізичні властивості навколишнього світу.