Відділення «Комп’ютерна та програмна інженерія»

 • Северина Наталя Олександрівна

  Завідуюча відділенням

  Спеціальність:

  123 «Комп’ютерна інженерія»
  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
  121 «Інженерія програмного забезпечення»
  Розробка програмного забезпечення

  Кадрове забезпечення відділення:

  Циклова комісія інформаційних технологій;
  Циклова комісія математичних дисциплін;
  Циклова комісія іноземних мов.ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ВІДДІЛЕННІ

Мета: всебічний розвиток професійних компетенцій, сприяння самовдосконаленню особистості та її соціалізації в соціумі.

Проблема над якою працює відділення:
Забезпечення якісної освіти через:

 • індивідуальний підхід в застосуванні інноваційних освітніх технологій;
 • створення психолого-педагогічних умов для формування позитивної мотивації в навчанні студентів;
 • підвищення рівня навчальних досягнень та розвитку ключових компетенцій;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій виховання для розвитку особистості студентів;
 • впровадження системного моніторингу ефективності освітньої діяльності.