• Саліхова Галина Всеволодівна

  Завідуюча відділенням

  Спеціальність:

  123 «Комп’ютерна інженерія»
  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
  131 «Прикладна механіка»
  Контроль якості металів і зварних з’єднань

  Кадрове забезпечення відділення:

  Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж;
  Циклова комісія спеціальних дисциплін за освітньою програмою «Контроль якості металів і зварних з’єднань»;
  Циклова комісія електротехнічних дисциплін.ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ВІДДІЛЕННІ

Мета: якісна професійна підготовка, всебічний гармонійний розвиток особистості студента, створення оптимальних умов для його фізичного, психічного та соціального розвитку, формування ключових компетенцій.

Проблема над якою працює відділення:
Забезпечення якісної освіти через:

 • створення необхідних умов для вільного розвитку особистості студента, його мислення і загальної культури, через залучення до різноманітних видів діяльності: пошуково-дослідницької, технічної, культурно-просвітницької, творчої;
 • збагачення естетичного досвіду та загальної культури студентів шляхом їх залучення до інноваційних виховних заходів;
 • формування «Я-концепції» студента на основі його самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення;
 • індивідуальний підхід в роботі зі студентами через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • впровадження системного моніторингу ефективності освітньої діяльності;