• Омельченко Ніна Василівна

  Завідуюча відділенням

  Спеціальність:

  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  Фінанси і кредит
  123 «Комп’ютерна інженерія»
  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
  075 «Маркетинг»
  Маркетингова діяльність

  Кадрове забезпечення відділення:

  Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін;
  Циклова комісія філологічних дисциплін;
  Циклова комісія суспільних дисциплін.ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ВІДДІЛЕННІ

Мета: соціалізація особистості через всебічний гармонійний розвиток соціально-комунікативних та професійних компетенцій.

Проблема над якою працює відділення:
Забезпечення якісної освіти через:

 • створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень студентів та розвитку їх ключових компетенцій;
 • формування позитивної мотивації в навчанні, самоосвіті та самовдосконаленні студентів;
 • індивідуальний підхід в роботі зі студентами щодо розкриття їх здібностей та творчих нахилів;
 • застосування інноваційних виховних та інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості студентів;
 • впровадження системного моніторингу ефективності освітньої діяльності.