Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит

Досвід підготовки: 20 років.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Загальний обсяг навчальної програми: 3600 год.

Студенти вивчають: сучасні моделі фінансових відносин та методи управління фінансовими потоками; законодавчо-нормативну базу державної фінансової політики; сучасні інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах.

З цієї спеціальності готуються фахові молодші бакалаври для професійної діяльності у фінансово-кредитній системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв'язків.

Вони можуть працювати на підприємствах різноманітної форми власності, в фінансово-кредитних, торгівельних, іпотечних організаціях, в регіональних управліннях НБУ та комерційних банках, лізингових, факторингових, трастових компаніях, туристичних та страхових агентствах та займати посади менеджера з управління капіталами, персоналом, внутрішніми та зовнішніми зв'язками з постачальниками, бухгалтера, економіста другої категорії, фінансиста, кредитного спеціаліста, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора.

Доступ до подальшого навчання: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування може продовжити навчання на спорідненій спеціальності для здобуття ступеня бакалавра.

Присвоєння кваліфікації: кваліфікаційний іспит.

Практична підготовка:

  • Навчальна практика:
    • -- з вступу до спеціальності;
    • -- з інформаційних систем та технологій в фінансово-кредитних установах;
    • -- з спецдисциплін.
  • Виробнича практика


Наші роботодавці