«How many languages you know – that many times you are a man»

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина»

Метою діяльності викладачів циклової комісії іноземних мов є розвиток творчої особистості майбутнього кваліфікованого спеціаліста, конкурентноздатного на ринку праці, сформування його наукового світогляду, виховання людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості і соціальної активності.Склад комісії іноземних мов


 • КУХАР ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


  Педагогічне кредо: “A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart, shapes the future”.

  Освіта: Дніпропетровський Державний університет, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля.
  Кваліфікаційна категорія,педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист».
  Стаж роботи: 22,5, з них 10 років працювала викладачем англійської мови у Новомосковському колегіумі №11, в технікумі працює з 2006 р.
  Досягнення:
  Нагороджена грамотами Міністерства Освіти і Науки України 2001, 2002р.
  Переможець конкурсу «Учитель року – 2003» в номінації «Англійська мова».
  Двічі регіональний фіналіст конкурсу за програмою «Українсько-англійські премії за досягнення у викладанні англійської та американського країнознавства» (TEA) 2004,2005р.
  Активна учасниця семінарів та тренінгів з методики викладання іноземних мов за участю українських викладачів з міжнародними сертифікатами CELTA та іноземних лекторів при Центрі іноземної літератури у місті Дніпро.
  Викладач-тренер студентів-призерів міської олімпіади з англійської мови: 2016 Владимиров Я.Д. ПЗ-14-1/9 - І місце, 2009 Картавін О.О., ПЗ-07-1/9-ІІ місце. Підготовка Кузнецова Кирила, студента групи МД-15-1/9 до участі в 2-х студентських конференціях, двічі І місце. (підготовка тез для публікації, презентації та виступу англійською мовою) 2017: 1.Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентноспропожністю», тема доповіді: «Лінгвістичні та пантомімічні аспекти в стратегії просування міжнаціональних маркетингових кампаній» 2017; 2.VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня банківських працівників України. «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки».


 • ДОНЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА


  Педагогічне кредо: “If your students are to burn – become a lighter”.

  Освіта: Дніпропетровський державний університет.
  Кваліфікаційна категорія,педагогічне звання: «спеціаліст вищої категорії».
  Стаж роботи: 16 років працювала викладачем англійської та французької мов у Васильковскому НВК №1, в технікумі працює з 2016 р.
  Досягнення:
  Нагороджена грамотами Васильківської райдержадміністрації, відділу освіти Васильківської РДА 2014.
  Активна учасниця семінарів та науково-практичних конференцій з методики викладання іноземних мов за участю іноземних лекторів при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
  Викладач – тренер учнів - переможців у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови "Гринвіч", районних та обласних олімпіадах з англійської мови. Керівник наукової роботи В.Іванової у МАН, яка була відзначена дипломом.2016р.
  Вступ 7 вихованців на філологічні відділення іноземних мов у вищі навчальні заклади України.
  2009-2011 була партнером волонтера Кетрін Піплз у проекті Корпусу Миру США в Україні.


 • Поливяна Оксана Володимирівна


  Педагогічне кредо: “Let everyone who comes to you leave, becoming better and happier”.

  Освіта: 1997 Вища, Дніпропетровський державний університет. Спеціальність: англійська мова та літ-ра. Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури.
  Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: «спеціаліст».
  Стаж роботи (педагогичний): 23,5, з них 2 роки у середній загальноосвітній школі під час навчання у ДДУ, 21 рік (ДДУ) ДНУ імені О. Гончара, в технікумі працює з вересня 2018 р.
  Досягнення:
  Дві статті у фахових виданнях.
  Вісімнадцять публікацій в Українських виданнях на матеріалах регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.
  Видання посібника з дисципліни «Іноземна мова спеціальності (англійська)» для поточного контролю та самостійної роботи іноземних студентів економічних спеціальностей I та II курсів.
  Підготовка та публікація 40 тез доповідей англійською мовою у співавторстві зі студентами з участю та виступом деяких з них у регіональних студентських науково-практичних конференціях.
  Має вихованців успішно підготованих до складання іспиту з англійської мови та вступу у вищі навчальні заклади Дніпропетровська, одна з яких успішно закінчила філологічне відділення ДНУ та працює там викладачем.
  Декілька років сумісно з роботою у ДНУ працювала викладачем на підготовчих курсах факультету довузівської підготовки ДНУ, багато слухачів яких навчаються та інші вже закінчили навчання у ДНУ.


 • Голяк Вікторія Іванівна


  Педагогічне кредо: Man lernt nie aus.

  Освіта: 1993 Вища освіта: Дніпропетровський державний університет спеціальність – філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.
  Кваліфікаційна категорія,педагогічне звання: «спеціаліст».
  Стаж роботи: 25 років. 1993-2017 - Викладач іноземної мови за курсами: Іноземна мова (німецька), Друга іноземна мова (німецька), Практика перекладу з другої іноземної мови (німецької), Іноземна мова спеціальності (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара: фізико-технічний факультет, кафедра іноземних мов для інженерно-технічних спеціальностей; факультет міжнародної економіки, кафедра іноземних мов; факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства, кафедра германської філології). З вересня 2017 року працює викладачем на кафедрі інтенсивного навчання іноземним мовам ПДАБА. Понад 60 публікацій, з них: 3 – навчальні посібники, 1 стаття в науковому фаховому виданні, 60 (тези) – матеріали конференцій. Брала участь у 33 конференціях, у тому числі міжнародних.
  Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов, культурологія, мовні картини світу.
  Підвищення кваліфікації та методичні семінари:
  Стажування в Центрі післядипломної освіти ДНУ при кафедрі іноземних мов для соціально-економічних спеціальностей ДНУ ім. Олеся Гончара з 01.11.2013 по 02.12.2013.
  14.11.2017 - Участь у семінарі (Workshop) за темою «Підручники з німецької мови для професійного спілкування» за участю наукового співробітника IQ Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch, Hamburg, Deutschland (Німеччина) доктора Ольги Хабер.
  20.03.2018 - 21.03.2018 - Участь у семінарі Deutschtage Mobil 2018 у Дніпрі, на базі ПДАБА за підтримки Німецької служби академічних обмінів DAAD в Україні.
  24.10.18 - Участь у методично-дидактичному семінарі „Ein gelungener DaF-Unterricht. Binnendifferenzierung“ у мовному центрі партнера Гете-інституту.


 • ЦИБЕНКО НАТАЛЯ ЄВГЕНІВНА


  Педагогічне кредо: “It always seems impossible until it’s done”.

  Освіта: Горлівський Державний Педагогічний Інститут Іноземних Мов.
  Кваліфікаційна категорія,педагогічне звання: «спеціаліст другої категорії».
  Стаж роботи: 8 років, в технікумі працює з 2017 р.МЕТОДИЧНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

2015-2016 н.р.
 • Кухар Т.В. Відкрите навчальне заняття з англійської мови на тему «Визначні пам’ятки Лондону»(проблемне навчання, презентації студентів та викладача, опорні конспекти, ділова гра)
 • Кухар Т.В. Методична розробка з навчальної роботи на тему: «Використання методики проведення рольових ігор та мультимедійної презентації у навчанні іноземних мов».
 • Кухар Т.В. Методична доповідь на тему: «Менталінгвістика: мова і мислення. Презентація методики ФОМ – формування образного мислення».
 • Кухар Т.В. Пакет матеріалів для проведення ДПА з англійської мови (ПЗ 2 курс)
 • Кухар Т.В. Пакет (модульного) контролю знань студентів з іноземної мови (МД 2 курс)
 • Кухар Т.В. Директорська контрольна робота з англійської мови (КМП 3 курс)
 • Дядюра Н.І. Відкрита виховна година «Яка вона, невідома Україна?»
 • Дядюра Н.І. Методична доповідь: «Самоосвіта як підвищення професійної майстерності викладача».
 • Дядюра Н.І. Пакет матеріалів для проведення ДПА з англійської мови (ПЗ 2 курс)
 • Дядюра Н.І. Директорська контрольна робота з англійської мови (КМП 3 курс)

2016-2017 н.р.
 • Кухар Т.В. Розробка нової навчальної програми з англійської мови для програмістів та її втілення за підручником серії Кар’єрний шлях, Розробка програмового забезпечення, видавництво Express Publishing, автори В.Іванс, Дж.Дулі, Е.Понтеллі (Career Paths Software Engineering, Express Publishing, Virginia Evans, Jenny Dooley, Enrico Pontellі)
 • Кухар Т.В. Пакет матеріалів для проведення комплексної контрольної роботи з англійської мови (МД)
 • Дядюра Н.І. Пакет матеріалів для проведення комплексної контрольної роботи з англійської мови (МД)
 • Кухар Т.В., Дядюра Н.І. Розробка завдань для проведення ДПА формат ЗНО спец. КМП та РПЗ.


ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

При цикловій комісії іноземних мов працює гурток «Дискусійний клуб» (керівник Кухар Тетяна Василівна), однією з форм роботи якого є демонстрація і обговоренняфільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою.

Щорічно проводяться внутрішньотехнікумівські олімпіади з англійської мови, переможці яких приймають участь в олімпіадах більш високого рівня.

На тижнях циклової комісії проводяться:

 • відкриті навчальні заняття з англійської мови;
 • конкурс презентацій для студентів 1 курсу на тему «Про себе», 2 курсу на тему «Моя майбутня професія»;
 • інтелектуальні ігри;
 • конкурси газет.

Щорічно проводяться два відкритих позааудиторних заходи:

 • Відкритий позааудиторний захід «Традиції святкування Хелоуін в світі».
 • Відкритий позааудиторний захід «Вільям Шекспір – видатний драматург і поет».17.02.2017 на базі ДТЗЄ імені Є.О.Патона авторизованим центром по прийому Кембріджських екзаменів Level Up було проведено претестування екзамену KET на рівень володіння англійською мовою A2. Екзамен проводила інвіжулятор Ірчишина Марина Віталіївна. Екзамен складали 6 осіб, з них 5студентів технікуму: Гунченко Влад, Грицюк Данило, Муравьова Анастасія, Ільченко Данило, Попов Ігор.02.03.2017 на базі ДТЗЄ імені Є.О.Патона авторізованим центром по прийому Кембріджських екзаменів Level Up було проведено претестування екзамену FCE на рівень володіння англійською мовою B2. Екзамен проводила менеджер, кандидат педагогічних наук Дегтярьова Юлія Володимірівна. Екзамен складали 17 осіб, з них 8 студентів нашого технікуму: Тулуша Максим, Шагоян Роберт, Мірошніченко Марія, Овчаренко Світлана, Абакумова Валентина., Грабець Влад, Шпак Антон, Бойко Антон.