123 Комп’ютерна іженерія

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці комп'ютерної інженерії для роботи по обслуговуванню, експлуатації, налагоджуванню та розробці комп'ютерних систем, створенню програмного забезпечення тому подібне.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці для професійної діяльності у фінансово-кредитній системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв'язків.

075 Маркетинг

Маркетингова діяльність

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці агенти маркетингових послуг для професійної роботи в торгівельно-посередницькій галузі та ринку купівлі-продажу товарів, послуг, рекламації.

121 Інженерія програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

За цією спеціальністю готують спеціалістів-програмістів, які складають програми і можуть займати посади інженера-програміста, техніка відділу програмування, тестувальника програмного забезпечення, системного адміністратора і тому подібне.

131 Прикладна механіка

Зварювальне виробництво

З спеціальності готуються молодші фахівці зварювального виробництва для роботи в державних і комерційних структурах, в навчальних закладах на посадах майстрів виробничого навчання, на станціях сервісного технічного обслуговування автомобілів усіх марок на посадах технологів, механіків, майстрів, контролерів.

131 Прикладна механіка

Контроль якості металів і зварних з’єднань

З спеціальності готуються молодші фахівці по контролю якості металів та зварних з'єднань для роботи на будівництві, об'єктах енергетики, залізниці, у лабораторіях неруйнівного контролю, центральних заводських лабораторіях, лабораторіях металів та механічних випробувань, на станціях сервісного технічного обслуговування автомобілів усіх марок.