123 Комп’ютерна іженерія

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці комп'ютерної інженерії для роботи по обслуговуванню, експлуатації, налагоджуванню та розробці комп'ютерних систем, створенню програмного забезпечення тому подібне.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці для професійної діяльності у фінансово-кредитній системі з обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, ринку цінних паперів, позичкових капіталів, зовнішніх економічних зв'язків.

075 Маркетинг

Маркетингова діяльність

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці агенти маркетингових послуг для професійної роботи в торгівельно-посередницькій галузі та ринку купівлі-продажу товарів, послуг, рекламації.

131 Прикладна механіка

Зварювальне виробництво

Контроль якості металів і зварних з’єднань

З цієї спеціальності готуються молодші фахівці зварювального виробництва для роботи в державних і комерційних структурах, в навчальних закладах на посадах майстрів виробничого навчання, на станціях сервісного технічного обслуговування автомобілів усіх марок на посадах технологів, механіків, майстрів, контролерів.

121 Інженерія програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

За цією спеціальністю готують спеціалістів-програмістів, які складають програми і можуть займати посади інженера-програміста, техніка відділу програмування, тестувальника програмного забезпечення, системного адміністратора і тому подібне.