Електротехніки з основами електроніки

Під час занять, на яких вивчається перетворення і використання електричної енергії, охоплюються питання застосування електричних явищ для потреб промислового виробництва, транспорту, побуту.

Комп’ютерної техніки

Під час занять студенти оволодівають навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютера, отримують навички формалізованого опису процесів обробки даних і побудови інтерфейсу розробленого програмного продукту.

Ультразвукової дефектоскопії

Під час занять студенти знайомляться з нормативною документацією, готують власні проекти з використанням мультимедійних технологій, що розвиває у студентів вміння застосовувати здобуті знання на виробничій технологічній практиці.

Хімії

Під час занять, формуються навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням, вивчаються властивості і хімічні реакції простих та складних речовин.

Інформаційних систем

Під час навчання студенти вивчають та вдосконалюють основні поняття і методи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++, візуального об’єктно-орієнтованого програмування...

Фізики

Під час занять, формуються навички роботи з фізичними властивостями й лабораторним устаткуванням, вивчаються фізичні властивості навколишнього світу.