Кабінет української мови та літератури

Проводяться лекційні, практичні, семінарські заняття з української мови та літератури, літературні вечори, конкурси презентацій, інсценізації художніх творів, олімпіади знавців рідної мови, написання Всеукраїнських диктантів.

Кабінет Українознавства

Проводяться лекційні, практичні, семінарські заняття з української мови (за професійним спрямуванням). Викладаються дисципліни - «Українська мова(за професійним спрямуванням)». Проводяться екскурсії, конференції, вікторини, конкурси знавців традицій українського народу, ведеться пошукова робота.

Кабінет комп’ютерної техніки та програмування

Під час занять студенти опановують основи роботи за ПК, формують алгоритмічне мислення, освоюють технологію створення програм на мові Visual Basic 6.0, вивчають основні засоби автоматизованої обробки інформації в MS Office і роботи в Internet, набувають практичних навичок щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.

Лінгафонний кабінет

Проводяться практичні та консультаційні заняття. Працює гурток "Дискусійний клуб", однією з форм роботи якого є демонстрація і обговорення фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою.